Se våra villkor här | Städax Fönsterputs

Villkor

Leverantörsuppgiter:

Städax Fönsterputs AB
Box 5033
250 05 Helsingborg

Kostnad:

Enligt ert pris, efter rut-avdraget för utvändig fönsterputs per gång.
Enligt ert pris, efter rut-avdraget för in- och utvändig fönsterputs per gång.

Vi erbjuder något som vi kallar för fönsterputs-abonnemang.
Det innebär att vi kommer sex (6) gånger om året, eller oftare, och putsar era fönster.
Då kommer vi per automatik på en månadsintervall och putsar utvändigt, till exempel februari, april, juni, augusti, oktober och december.

Det går även att välja fler abonnemangsmånader.

Eftersom man inte behöver vara hemma för utvändig puts så meddelar vi vanligtvis inte vilken dag det blir, utan lämnar en lapp efter oss i brevlådan med putsarens namn och datumet som jobbet utfördes.

Om man någon av abonnemangsmånaderna även önskar invändig puts

så är man välkommen att kontakt oss för att boka in en tid. Vår rekommendation är att man bokar detta månaden innan putsmånaden.

Vid abonnemang så ligger avtalet löpande med automatisk förnyelse varje år. Ingen uppsägningstid finns, utan avtalet avslutas enligt överenskommelse eller med omedelbar verkan.

Det går även bra att kontakta oss vid behov av fönsterputs om man inte är intresserad av fönsterputs-abonnemang.

Om ni vill boka fönsterputs eller har ytterligare frågor så är ni välkomna att höra av er, ni når oss på:

Mail: kundtjanst@stadax.nu

Telefon: 042-490 80 00

Hur fungerar ert fönsterputs-abonnemang?

Vi erbjuder något som vi kallar för fönsterputs-abonnemang.
Det innebär att vi kommer 6 gånger om året och putsar fönsterna.
Då kommer vi per automatik på en månadsintervall och putsar utvändigt, till exempel februari, maj, augusti och november.
Om man någon av dessa månader önskar även invändig puts så kontaktar man oss för bokning av en tid innan den aktuella månaden.

Efter vi har putsat utvändigt så lägger vi en lapp i brevlådan med datum, och namn på putsaren som utfört jobbet.
Abonnemanget har ingen bindningstid eller uppsägningstid, och vi fakturerar efter varje utförd puts.

Avbokning eller förändring av sin utvändiga abonnemangsputs måste göras senast 7 dagar innan den schemalagda putsmånadaden.
Om man tackar nej till puts (eller gör ändringar som gör att vi inte kan putsa vid det tillfället), när fönsterputsaren är på plats tillkommer en installationsavgift på 225kr (inkl moms, ej RUT-avdrags berättigat).

Införande av serviceavgift 1 jan 2020

Från den 1 januari 2020 blir vi tvungna att införa en serviceavgift på samtliga utförda arbeten till privatkunder. Detta beror på att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag, medan kostnaden för framkörning och material måste specificeras separat på fakturan, och debiteras utan rutavdrag.
Då Skatteverkets riktlinjer har blivit tydligare med att materialkostnad måste separeras även gällande tjänster som fönsterputsning har vi blivit tvungna att införa denna avgift. Vi kommer alltså att kalla detta för ”serviceavgift”. I serviceavgiften ingår framkörning, administrativa kostnader, och materialkostnader.

För att hålla nere kostnaden på serviceavgiften kommer vi alltid försöka boka flera uppdrag i samma område under en dag, och putsar utvändigt hos abonnemangskunder i området mellan bokningarna.

Vad innebär detta för dig som kund?
Från och med 1 januari kommer det tillkomma en serviceavgift på 35kr. Detta är inklusive moms, men utan rutavdrag. Avgiften kan inte förhandlas bort så som en fakturaavgift.

För mer information, besök Skatteverkets hemsida.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgiftsansvarig

Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB,

556793-4269

Box 5033,
250 05 Helsingborg

042-490 80 00
info@stadax.nu

stadax.nu

Läs mer här