Framgången med förvärvet av Borås Fönsterputs

Genom förvärvet av Borås Fönsterputs tidigare i år har Städax tagit ett betydande steg för att befästa vår närvaro och ytterligare stärka vår ställning i västra Götaland. Detta strategiska förvärv har visat sig vara framgångsrikt, vilket vi tydligt kan se genom våra senaste resultat i vår verksamhet.

Under mars månad dubblade vi vår omsättning och orderboken var full både för april och nu i maj. Detta bekräftar inte bara framgången med förvärvet av Borås Fönsterputs, utan också vårt engagemang för att leverera högkvalitativa tjänster och uppfylla våra kunders behov i regionen.

Vi ser fram emot vår resa i västra Götaland och att fortsätta leverera skinande resultat. För mer information om vårt förvärv av Borås Fönsterputs eller våra tjänster, vänligen kontakta oss.