Fönsterputs Gotland

november 10, 2020

Vi har åter vunnit det offentlig avtalet med Region Gotland.

Städax kommer fortsätta leverera fönsterputs tjänster de kommande 4 åren till Region Gotland